Ingart d.o.o.

PROJEKTIRANJE Idejna rješenja Idejni projekti Glavni projekti Izvedbeni projekti Arhitektonski projekti Građevinski projekt konstrukcije Građevinski projekti vodovoda i kanalizacije Građevinski projekti niskogradnje Elektro tehnički projekti Strojarski projekti Elaborati zaštite od požara

Niskogradnja, Obiteljske kuće, Poljoprivredne građevine, Poslovne građevine, Poslovne i industrijske zone, Škole i vrtići, Školske športske dovorane, Višestambene građevine, Vodovod i kanalizacija

Izrađujemo detaljne 3D prikaze građevina

Energetski certifikat je zakonom popisan  dokument kojim se prikazuju energetska svojstva zgrade ili njenog dijela. 

Sve što je građeno, dograđivano, nadograđivano ili rekonstruirano nakon 15. veljače 1968. godine, da bi se smatralo legalnim mora imati odobrenje za gradnju, bilo da je to građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, lokacijska dozvola s pravom građenja ili potvrda na glavni projekt.

Certificirana izrada elaborata za zaštitu od požara