Ingart d.o.o.

Izrada elaborata zaštite od požara

Izrada elaborata zaštite o požara bitna je jer elaborat zaštite od požara za građevine služi kao podloga za izradu svih vrsta projekata glavnog projekta prema posebnom propisu. Podaci iz elaborata služe za projektiranje mjera zaštite od požara pri izradi glavnog projekta građevine glede ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara. Elaborat zaštite od požara izrađuje se samo za građevine skupine 2.

Ovdje se nalazi rješenje od izrade elaborata za zaštitu od požara: