Ingart d.o.o.

Energetsko certificiranjeEnergetski certifikat je zakonom popisan  dokument kojim se prikazuju energetska svojstva zgrade ili njenog dijela. Na energetskom certifikatu je naznačen energetski razred slovom uz brojčani prikaz potrebne toplinske energije za jednu godinu za neku specifičnu zgradu.
Energetski razred je količina potrošene energija po kvadratnom metru, te se izražava u kWh/m2. Razredi se označavaju slovima od A do G, Slovo A i A+ označavaju zgrade veoma niske potrošnje energije dok slova na dnu skale, predstavljaju objekte visoke potrošnje energije.
Zbog kvalitete i standarda gradnje kod nas, noviji objekti su najčešće razreda C ili B. U A i A+ razred spadaju visoko kvalitetni objekti s najnovijom tehnologijom u izvedbi uključivo i obnovljive izvore energije, te razrađenim sustavom upravljanja energijom zgrada.

Smisao energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada ili njihovih dijelova o energetskom svojstvu zgrade i potrošnji energije za postojeći tehnološki sklop objekta te nakon sagledavanja postojećeg stanja izraditi prijedlog mjera kojim bi vlasnik bio upoznat sa mogućnostima poboljšanja učinkovitosti njegovog objekta i smanjenjem potrošnje.