Ingart d.o.o.

Stručni nadzor u građenju

Niskogradnja

Poljoprivredne građevine

Poslovne građevine

Poslovne i industrijske zone

Obiteljske kuće

Škole i vrtići

Školske športske dvorane

Višestambene građevine

Vodovod i kanalizacija